menu arrow connect magazine search

Lancering app

Schoolplein is ontwikkeld in opdracht van Plein013. Een samenwerkingsverband voor het primair onderwijs dat de kracht van innovatie inzet om gedragsproblematiek van kinderen in het onderwijs beter aan te pakken. SchoolPlein staat symbool voor ontmoeting, verbinding en versterking van effectief leerkrachtgedrag. Het gaat om de interpretatie van observaties in de klas, om herkenning van typen gedrag van leerlingen en de eigen reacties op dat gedrag, om herkenning van patronen en reflexen, ontdekken wat werkt en elkaar verder helpen, zodat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze verdienen.

De app SchoolPlein is bedoeld om leraren met elkaar in contact te brengen. Leraren kunnen kennismaken, ontmoeten, vragen stellen en reageren op elkaar. Ze leren van elkaar door tips, suggesties en interessante artikelen. SchoolPlein is een unieke app voor leraren die werken binnen het samenwerkingsverband Plein 013. Een app die de gebruiker in de regiestoel zet.

Vakkennis van de professional, van collega’s en uit vakliteratuur kan direct in de praktijk worden toegepast. SchoolPlein is ontwikkeld in het kader van Passend onderwijs voor alle directeuren, adjunct-directeuren, teamcoördinatoren, leerkrachten en intern begeleiders op de basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs binnen het samenwerkingsverband van Plein 013. Ook de consulenten van het samenwerkingsverband werken met de app. Plein 013 onderzoekt of de app in de toekomst als aparte app ook ingezet kan worden voor ouders.

 

 

undefined

undefined