menu arrow connect magazine search

WONK verbindt

WONK verbindt specifieke groepen met elkaar. Denk aan leerkrachten uit het (speciaal) onderwijs of patiënten uit een patiëntenvereniging. Ook verbindt WONK professionals uit specifieke branche-of beroepsverenigingen.

WONK verbindt:
Medewerkers  |  Huurderscollectieven  |  Klankbordgroepen  |  Verenigingen van eigenaren  |  Patiëntenverenigingen  |  Belangenorganisaties  | Politieke stromingen  |  Branche- en beroepsverenigingen  |  Ambulant medewerkers  |  Samenwerkingsverbanden  |  Taskforces

WONK is als communicatieplatform inzetbaar voor o.a.: Employer branding  |  Community building  |  Bottom up kennisdeling  |  Versterken van Dialoog | Real life Storytelling   | Gebruikersondersteuning  |  Klant-interacties